Η ορχήστρα Ρωμάνα είναι μοναδική στον ελλαδικό χώρο και έχει σκοπό την ανάδειξη κλασικών έργων, Αρχαιοελληνικής, Βυζαντινής αλλά και σύγχρονης μουσικής, που μένουν στο περιθώριο της ελληνικής πραγματικότητας, για λόγους καθαρά γεωπολιτικούς, γεωστρατηγικούς και γεωοικονομικούς.

Σήμερα έχουν ωριμάσει οι συνθήκες και είναι αναγκαία όσο ποτέ άλλοτε η προβολή αυτών των συνθέσεων, σε μια εποχή που τα ήθη και τα έθιμα της ρωμιοσύνης πολιορκούνται από αλλοτρίωση και υποδούλωση σε μια ηθική της εμπορευματοποίησης του ελληνικού τρόπου ζωής.

Η βάση της ορχήστρας είναι 30 όργανα με δυνατότητα ανάπτυξης σε 50 και περιλαμβάνει όλα τα όργανα της ρωμαίικης - Eλληνικής μουσικής παράδοσης, δηλαδή κανονάκια, ούτια, βιολιά, πνευστά, λύρες, κρουστά, τοξωτά πάσης φύσεως, πολίτικα λαούτα, σαντούρι, ταμπουράδες.

Στην ορχήστρα περιλαμβάνονται και όργανα δυτικής κουλτούρας τα οποία όμως ενορχηστρώνονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να υπηρετούν την ανατολική κλασική μουσική δηλαδή τη βυζαντινή. Στην ορχήστρα αυτή συμμετέχουν οι σημαντικότεροι Έλληνες δεξιοτέχνες του είδους, με καλλιτεχνικό και μουσικό διευθυντή τον Μανώλη Καρπάθιο.

Το ρεπερτόριο περιλαμβάνει έργα Ρωμιών συνθετών που έδρασαν στην Κωνσταντινούπολη από την άλωση της Πόλης μέχρι σήμερα, άλλα και ενορχηστρωμένα έργα εκκλησιαστικής μουσικής των σπουδαιότερων βυζαντινών και μεταβυζαντινών συνθετών και έγκυρες αποδόσεις έργων Αρχαιοελληνικής μουσικής. Στόχος ακόμα της ορχήστρας είναι η παραγγελία κατά ανάθεση σε σύγχρονους γνώστες αυτής της μουσικής, έργων που βασίζονται στο αρχαιοελληνικό και κατ’ επέκταση βυζαντινό μουσικό σύστημα.

Η μουσική της Ελληνικής Ανατολής έχει εντελώς διαφορετική θεωρητική και πρακτική βάση από αυτή της Δύσης. Γι' αυτό και οι δυτικές συμφωνικές ορχήστρες δεν μπορούν ούτε καν να προσεγγίσουν τα έργα της βυζαντινής μουσικής. Το κενό αυτό έρχεται να συμπληρώσει η ορχήστρα Ρωμάνα με όλο το επιστημονικό επιτελείο που την πλαισιώνει και την στηρίζει.