Σεμινάρια

Η  Ορχήστρα  Ρωμάνα  κατά  τη  διάρκεια  του  έτους  διοργανώνει  σεμινάρια  για  την  επιμόρφωση  των  μελών  της  αλλά  και  για  την  άρτια  εκπαίδευση  του  φυτώριου  της  Ορχήστρας.   Τα  σεμινάρια  γίνονται  από  κορυφαίους  μουσικούς  από  την  Ελλάδα  και  το  εξωτερικό.  Τα  θερινά  τμήματα  λειτουργούν  και  στην  επαρχία (Σύμη, Κάλυμνο, Σάμο, Αίγινα)  αλλά  και  στην  Κύπρο.