Σεμινάριο Ελληνικής Μουσικής Παραδοσιακής & Βυζαντινής

4-9 Ιουλίου 2016 Σεμινάρια

Σχολή Ελληνικής Μουσικής Τέττιξ, Λυσίου 9, Πλάκα

Σεμινάριο Ελληνικής Μουσικής Παραδοσιακής & Βυζαντινής

4-9 Ιουλίου 2016

Πληροφορίες: 6977 542 669

Τοποθεσία:
Τέττιξ, Πλάκα