Εβδομαδιαία σεμινάρια βυζαντινής σημειογραφίας

Τρίτη 20.00-21.30 (κάθε Τρίτη) Σεμινάρια

Εβδομαδιαία  σεμινάρια  οργανώνει  η  ορχήστρα  ''Ρωμάνα''  για  τα μέλη  της κάθε  Τρίτη  20.00-21.30 

Εβδομαδιαία  σεμινάρια  βυζαντινής σημειογραφίας για την ακαδημαϊκή  χρόνια 2018-2019  οργανώνει  η  ορχήστρα  ''Ρωμάνα''  για  τα μέλη  της.  Κάθε  Τρίτη  20.00-21.30  οι  μουσικοί   μας   έχουν την ευκαρία να επιμορφωθούν  πάνω στην βυζαντινή μουσική γραφή  και  στην οκτωηχία. 

Διδάσκει το  μέλος της ορχήστρας μας και διπλωματούχος βυζαντινής μουσικής  Ζωή Μήλιου.

Τοποθεσία:
Ορχήστρα ''Ρωμάνα''