Καραχριστοδούλου Δημοσθένης (πολίτικη λύρα)

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1997. Ξεκίνησε αυτοδίδακτος και αργότερα παρακολούθησε μαθήματα ακουστικής κιθάρας, ηλεκτρικού μπάσσου και πολίτικης λύρας με τον Γιώργο Κοντογιάννη.

Απόφοιτος της σχολής του Σίμωνα Καρά στο τμήμα της οργανοποιίας με δάσκαλο τον Μανώλη Γιαννουλάκη.

Είναι μέλος(ηλ.μπάσσο) 2 μουσικών σχημάτων ξένης μουσικής.